Unibind

 

Profil spoločnosti COMPLET

COMPLET SK, spol. s r.o.

COMPLET SK, spol. s r. o., poskytuje komplexné služby v oblasti správy tlačených dokumentov.

COMPLET SK, spol. s r.o. je dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti COMPLET a.s., ktorá pôsobí na území Českej republiky.

Spoločnosť COMPLET a.s. sa od svojho vzniku v roku 1992 sústredila na dovoz a distribúciu kopírovacích strojov japonského výrobcu MITA a po fúzii MITA Corporation do koncernu KYOCERA Group na dovoz a distribúciu kopírovacích strojov novej značky KYOCERA MITA. Táto spolupráca sa v roku 2003 skončila. Spoločnosť COMPLET však nepretržite poskytuje všetku podporu a odborný servis svojim klientom priamo alebo prostredníctvom dílerskej siete na všetky zariadenia kancelárskej techniky vyrobené v závodoch Mita a Kyocera Mita.

V roku 2003 COMPLET a.s. uzavrela distribučnú zmluvu so spoločnosťou OLIVETTI S.P.A a začala do Českej republiky dovážať a distribuovať kancelársku techniku OLIVETTI. V roku 2004 spoločnosť COMPLET rozšírila distribúciu produktov OLIVETTI aj na územie Slovenskej republiky prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti COMPLET SK, spol. s r. o.

V polovici roka 2005 bola spoločnosť COMPLET vybratá ako partner pri predaji unikátnych viazacích systémov UNIBIND belgických firiem Unibind Manufacturing Ltd. a Peleman Industries nv. COMPLET tak rozšírila poskytované služby aj na predaj a zariadení na finálnu úpravu dokumentov vytváraných tlačovými systémami a zásobovanie týchto zariadení spotrebným materiálom.

Na konci roku 2011 založila spoločnosť Unibind Manufacturing Ltd. vlastní pobočku v Prahe. Na základe dohody ukončila COMPLET a.s. distribúcii produktov UNIBIND v Českej republike do 31.12.2011. COMPLET a.s. je naďalej dôležitým obchodným partnerom pre UNIBIND ČR a zaoberá sa rozvojom obchodu a služieb v nových trhových segmentoch súvisiacich s produktmi UNIBIND.

Spoločnosť COMPLET SK, spol. s r.o. je stále exkluzívnym dealerom výrobkov UNIBIND na území Slovenskej republiky.

Oficiálne informácie:

názov firmy: COMPLET SK, spol. s r.o. zapísaná: OR OS BA I, odd. Sro, vl.č. 44339/B IČO: 36731901 DIČ: 2022320982 IČDPH: SK2022320982
Copyright © 2012 COMPLET a.s.  /   web s výrobkami OLIVETTI  /   web s výrobkami UNIBIND